gf-bos

there is a crack
in everything
that’s how
the light gets in

– Leonard Cohen –

wandelenstap·voets (bijwoord) 1stap voor stap; langzaam – volgens Van Dale

Stapvoets doet je misschien denken aan de verkeersinformatie die we dagelijks op de radio horen. “…het verkeer loopt er stapvoets….het is stapvoets rijden tot…!” Misschien doet het je denken aan het stapvoets gaan van een paard. Dat is ook beiden correct.
Ik heb vooral affiniteit bij het tweede; het stapvoets gaan van het paard. Meer bepaald het Ardeens trekpaard, dat ik als kind in de bossen tegenkwam wanneer er hout werd gekapt en de boomstammen, door het paard, uit het bos werden gesleept. Heel krachtig maar vooral rustig, op eigen tempo, voet voor voet, onuitputtelijk,…stapvoets! Zo simpel doch zo indrukwekkend!

sv__0004_laag-15Anderzijds duidt de naam ook op het natuurlijk, individueel tempo van het therapeutisch proces dat een cliënt ervaart tijdens de psychotherapie.

Er bestaat geen vastgelegde manier of tempo waarin bijvoorbeeld een burn-out of een rouwproces zich ‘oplost’ of een plaats krijgt. Respect voor de manier en het persoonlijk tempo van de cliënt zijn zo van essentieel belang voor herstel. Je mag erop vertrouwen dat je bij StapVoets de tijd en ruimte krijgt, die je nodig hebt om jouw probleem of hindernis duiding te geven en ermee aan de slag te gaan.

Ik begeleid je….StapVoets!

Stapvoets